تبلیغات
باصفاترین - جنگ غضنفر با عرب های داعش

جنگ غضنفر  با عرب های داعش 

 

آﻗﺎ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﺵ در نقطه صفر مرزی ﺑﺎ ﻋﺮب های داعش ﺩﻋﻮﺍﺷﻮﻥ ﻣﯿﺸﻪ
ﻏﻀﻨﻔﺮ ﺍﻳﻨﺎ ﯾﻪ ﻃﺮﻑ ﺳﻨﮕﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ و ﻋﺮب های داعش ﯾﻪ ﻃﺮﻑ دیگه ... و ﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺳﻨﮓ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﻦ. ﻣﻨﺘﻬﺎ ﭼﻮﻥ ﺳﻨﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ هیچکدامشون ﻃﻮﺭﯾﺸﻮﻥ ﻧﻤﯿﺸﻪ!

خلاصه! ﻏﻀﻨﻔﺮ ﭘﺎ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺰﺍﺭید  ﯾﻪ ﺭﮐﺒﯽ ﺑﺰﻧﻢ! سپس ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﮐﯿﻪ؟؟؟

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻋﺮبهای داعشی از پشت سنگرش بلند میشه و ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻨﻢ!!

غضنفر هم  ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﻣﯿﺘﺮکوندش!!!

 ﻋﺮبهای داعشی ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﻦ ﺑﺪ ﺭﮐﺒﯽ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﭘﺎ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻤﺪ ﮐﯿﻪ؟

از سنگر غضنفر ﻫﯿﺸﮑﯽ بهش ﺟﻮﺍﺏ ﻧﻤﯿﺪﻩ!

عرب داعشی بازم ﻣﯿﮕﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻤﺪ ﮐﯿﻪ!

و ﺑﺎﺯ ﻫﯿﺸﮑﯽ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﻤﯿﺪﻩ !!

عرب داعشی  ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ که این رکبش ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ ...!

 ﯾﮏ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﻏﻀﻨﻔﺮ از پشت سنگر ﭘﺎ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﻤﺪ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ؟؟

ﻋﺮب داعشی ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻣﯿﺸﻪ از پشت سنگرش ﭘﺎ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻦ!!
ﻏﻀﻨﻔﺮ ﺍﻭﻧﻢ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﻣﯿﺘﺮﻛﻮﻧﻪ !!!

باور کن که ایرانی همیشه قهرمانه


[نظر بدهید]طبقه بندی: حکایت و داستان، طنز،
برچسب ها: داعش، غضنفر و داعش، جنگ غضنفر با عرب داعش، ممد کیه، حسین کیه، رکب غضنفر به داعش، غضنفر در میدان جنگ،

تاریخ : سه شنبه 16 خرداد 1396 | 12:11 ق.ظ | نویسنده : با صفا |

  • paper | قالب وبلاگ | پارس لون